Duurzaam perspectief

STEP is een educatieproject in Tanwalbougou, een klein dorp in het oosten van Burkina Faso. Een echt plaatselijk project dus, dat zich toespitst op een kleine, afgebakende doelgroep: de kinderen en de jeugd van het dorp. Zij zijn immers de toekomst. En om die toekomst een zetje in de rug te geven, wordt alle energie gepompt in hun onderwijs. Op het platteland gaat slechts 20% van de kinderen naar de lagere school. Slechts 4% volgt nadien het middelbaar onderwijs. Daar precies poogt STEP iets aan te doen. STEP zorgt voor de nodige leermiddelen, voor betere schoolinfrastructuur, voor een mini-internaat, en nog zo veel meer. Voor de bollebozen zorgt STEP via beurzen voor de doorstroom naar het middelbaar onderwijs. De eerste diploma's zijn inmiddels een feit!