Project in de kijker

Op 4 januari 2012 vertrekken 'De-7' naar Burkina Faso met een missie. Ze willen hun tocht in de spots zetten, om de aandacht te vestigen op de kracht van de zogenaamde ‘kleine' ontwikkelingsprojecten. Daarnaast willen ze het gebeuren aangrijpen, om via eigen inbreng en sponsoring, het STEP-project extra financiële zuurstof in te blazen. Uiteraard is het ook een gelegenheid om de toestand ter plaatse en de concrete verwezenlijkingen met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Voeg er een camaraderie en de nostalgische gedachten aan de avontuurlijke CHIRO-tijden bij en het plaatje is compleet.

Ten voordele van dit project organiseren De-7 op Zaterdag 26 November 2011 een fuif in het 
Parochiaal Centrum te Passendale vanaf 21u.


vvk: €30 add: €35

Inschrijven? €30 per persoon overschrijven op het rekeningnummer:
738-7777770-41 met vermelding van naam ten laatste tegen 12 november 2011