Realisaties


Wat konden De7 reeds realiseren met jullie steun?

2002/2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2008 - 2009/2010 - 2011/2012

De opbrengst van onze eerste fuif in 2002 en tweede fuif in 2003 werd aangewend voor het bouwen van de Stephuisjes. Voorheen moest STEP logies voor de kinderen (duur) huren.

Klik op de foto voor meer info.

In 2004 werd de opbrengst van ons (ondertussen) jaarlijks feestje aangewend voor het opknappen van het schoolgebouw (lagere school) in Tanwalbougou. Zo konden de leerlingen in een aangenamer leslokaal (zonder een kolonie vleermuizen) les volgen.

Klik op de foto voor meer info

In 2005 werd met onze steun het tweede schoolgebouw van de lagere school in Tanwalbougou afgewerkt en werd er een muur rond de Stephuisjes gebouwd. Dit voor de veiligheid van de kinderen (12 tot 18) die er verblijven.

Klik op de foto voor meer info

 

Met de opbrengst van de fuif in 2006 + acties rond onze trip hebben we voldoende verzameld om een waterput te installeren bij de Stephuisjes.

Klik hier voor het verslag van de reis van de 7 gemaakt door de kinderen van STEP.

In 2008 werd de waterput in gebruik genomen
Klik op de foto voor meer info

Daarna rees het idee om een lerarenlokaal te bouwen, maar dit zou een behoorlijke investering vragen, die niet kon gedragen worden met de opbrengst van één fuif...
We hadden al de opbrengst van 2009 en 2010 gereserveerd voor dit project, maar dit zou nog steeds ontoereikend zijn... Vandaar dat we hebben aangeklopt bij de Noord-Zuidwerking van de Provincie West-Vlaanderen.

Dankzij hun tussenkomst kan het lerarenlokaal gebouwd worden, In november werd hiermee van start gegaan
We hopen dat de bouw in januari volgend jaar zo goed als afgewerkt zal zijn!

Klik hier voor meer foto's van de bouw te bekijken.
Wat hopen we in de toekomst nog te kunnen doen?

Wel we hopen met de opbrengst van ons jaarlijks feestje van dit jaar de klassen verder te kunnen ‘inrichten', door de snelle aangroei van het aantal leerlingen, zo'n 150 leerlingen 10 jaar terug tot bijna 1000 leerlingen dit jaar! Moeten veel leerlingen op de grond de les volgen, door een groot tekort aan banken.
Mochten we dan nog wat centen hebben, wordt in samenspraak met Step gekeken waar deze het best aan worden besteed.

Zo zie je dat jullie bijdrage goed gespendeerd wordt!
Alvast bedankt voor jullie steun in het verleden en hopelijk ook in de toekomst!